• Telefon 0265 222 813
  • Târgu Mureș

Termeni&Conditii

Toate drepturile rezervate. Texte, fotografii, imagini și grafice sunt protejate de legile în vigoare. Folosirea acestora poate fi făcuta numai cu acordul prealabil al www.medchimexpert.ro.

Toate simbolurile grafice de pe paginile www.medchimexpert.ro sunt înregistrate și nu pot fi folosite decât cu acordul www.medchimexpert.ro.

Paginile de Web www.medchimexpert.ro au fost create cu cea mai mare atenție. Totusi, www.medchimexpert.ro nu poate garanta pentru eventualele greșeli sau pentru corectitudinea informațiilor. Nu se acordă despăgubiri pentru eventuale daune. www.medchimexpert.ro își rezervă dreptul de a modifica conținutul paginilor Web oricând faără a anunța în prealabil acest lucru.

Paginile de web www.medchimexpert.ro conțin link-uri către alte pagini web și este răspunzătoare pentru strategia protecției datelor și conținutul acestor pagini web.

Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental www.medchimexpert.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta? Medchimexpert este denumirea comercială a MEDCHIMEXPERT SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Târgu Mureș, Strada Câmpului 18B, cu număr de ordine în Registrul ComerțuluiJ26/114/2016 , cod unic de înregistrare fiscală 35529099 (în continuare “medchimexpert” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal. Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul medchimexpert cu protecția datelor la adresa de e-mail office@medchimexpert.ro – cu mentiunea: în atenția Responsabilului medchimexpert cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm:

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel: Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon. Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării:

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1.Pentru prestarea serviciilor medchimexpert în beneficiul dvs. Acest scop general poate include, după caz, următoarele: Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora; Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate; Returnarea produselor conform prevederilor legale; Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale; Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între medchimexpert și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2.Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.